UU-vejledning

Formålet med UU-vejledningen er, at skabe det bedst mulige grundlag for elevens valg af ungdomsuddannelse og træffe et valg ud fra elevens ønsker og muligheder.

I vejledningen lægges vægt på flg.:

  • At vejlederne er en del af hverdagen på skolen.
  • At eleven kender sin vejleder og vejlederen kender eleven.
  • At vejlederen har en tæt kontakt med elevernes øvrige lærere.
  • At eleven får direkte erfaringer med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne samt tilbud om erhvervspraktik.

Vejledningen forestås af skolens UU-vejledere. Vejledningen varetages i fællestimer, men en stor del er individuel.

Vi afholder mindst to samtaler om året, hvor eleven i samarbejde med vejlederen arbejder med planer for elevernes fremtid og udarbejder en uddannelsesplan. Både elev og forældre orienteres om de forskellige ungdomsuddannelser, og hvilke muligheder der er for at få specialpædagogisk støtte. I samarbejde med elev, forældre samt øvrige lærere, udarbejder vejlederne en ansøgning til ungdomsuddannelserne.

I 8. og 9. klasse er der et tilbud til eleverne om at komme i erhvervspraktik i en uge, samt på introduktionskursus på EUC Syd. I 10. klasse er der ligeledes tilbud om en uges erhvervspraktik, samt en uges brobygningsforløb på en eller flere ungdomsuddannelser.

Skolen samarbejder med UU-centrene i kommunerne, hvis der er behov for det i forbindelse med afklaring af uddannelsesmuligheder i elevernes hjemkommuner.

Vejledningens kvalitet er betinget af, at den:

-   er synlig og let tilgængelig

-   er målrettet, defineret og deklareret

-   foregår i fysiske rammer, som understøtter vejledningen

-   er underlagt evalueringsprocedure

-   er samordnet med anden vejledning

-   tager udgangspunkt i den enkelte elev

-   er en struktureret proces

UU-vejledere: Lasse Kellman Meyer & Maja Kjær Martensen