Prøvefritagelse

På Emmerske Efterskole tilbydes Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag undtagen i kristendom og historie. Men da vi er en specialefterskole for normaltbegavede unge med læse- og stavevanskeligheder, er der elever, som fritages fra afgangsprøven. Dette sker efter aftale med elever og forældre. Eleverne får en skriftlig udtalelse om standpunkt i de forskellige fag.

Eleverne i 10. klasse kan deltage i meritgivende brobygning og tage dansk på EUC, danskprøven på F niveau.