Prøvefritagelse

På Emmerske Efterskole tilbydes Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag undtagen i kristendom og historie.

Eleverne i 10. klasse kan deltage i meritgivende brobygning og tage dansk på EUC, danskprøven på F niveau.