Fællestimer

Fællestimerne indeholder typisk elementer fra fagene historie, kristendom og samfundsfag. Timerne tilrettelægges som fortælletimer for alle skolens elever som fx diskussion, orientering, fortælling, oplæsning, foredrag eller sang. Der tages ofte udgangspunkt i dagsaktuelle emner og nyheder på tv, så eleverne løbende er underrettet om, hvad der rører sig omkring dem. Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, der gør dem til selvstændige og bevidste borgere i samfundet. Undervisningen skal desuden bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.