Økonomi

Skolepenge - prisen for et efterskoleophold

Prisen for et ophold på Emmerske Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af yngre søskende.

Som udgangspunkt er prisen 2.200 kroner pr. uge (for skoleåret 2017/2018). Herfra skal trækkes stats- og evt. kommunestøtte. Beregn din pris her. http://www.efterskole.dk/da/Schools/Price

Skolepengene dækker bl.a. følgende:

  • Undervisning
  • Kost
  • Logi
  • Lånecomputer ved skolestart
  • Ekskursioner ud af huset
  • Arrangementer på skolen
  • Lejrskole

Dermed er alt inkluderet i skolepengene; dog ikke udgifter til materialer i træ/metalværksted samt motionskort til gym.dk, som trækkes over depositum.

Indmeldelsesgebyr og depositum

Ved tilmelding betales kr. 4.500,- Heraf er kr. 1.500,- et indmeldelsesgebyr, og beløbet tilbagebetales ikke. De resterende kr. 3.000,- udgør depositum. Heri modregnes materialeforbrug, elevtøj, lagen og elevbilleder. Evt. restdepositum tilbagebetales efter, at efterskoleopholdet er gennemført.

Ekstra kommunal støtte

Nogle kommuner yder ekstra tilskud ud over statsstøtten. Vi anbefaler, at I selv undersøger disse forhold i Jeres hjemkommune.