Kontaktgrupper

Som elev på Emmerske Efterskole bliver du tilknyttet en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren er bindeled mellem skolen og dig samt til dine forældre og skal sikre, at du trives. Hver kontaktlærer har ca. 10 elever.