Dagsrytme

7.00

7.30-7.50

7.50-8.00

8.00-8.15

8.15-09.45

9.45-10.10

10.10-11.45

11.50-13.00

13.00-15.25

15.25-15.45

15.45-17.20

17.30

18.00-18.25

18.25-18.45

18.45-19.30

19.30-21.30

21.00

21.00-21.15

21.30-22.30

22.30

Køkkenhold møder, og eleverne kaldes til morgentur

Morgenmad

Oprydning og rengøring af værelser

Værelsestjek

Undervisning

Samling i oasen og pause

Undervisning

Middagsmad og pause

Undervisning

Eftermiddagsservering

Evt. undervisning /fritid

Alle elever skal være på efterskolen og køkkenholdet møder

Aftensmad

Tjanser

Lektietime

Fritid, aktiviteter mm.

Hvid gang besøgsfri. Værksteder og hallen skal være opryddet

Aftenservering

På eget værelse (vagterne siger godnat)

Er på sit værelse til næste morgen. Alt er lukket og slukket. GODNAT.