Lærere

Lærer
Alexander Semmler

as@eeskole.dk
Matematik, idræt, tysk og engelsk
Lærer
Erik Pedersen

ep@eeskole.dk
Matematik, fysik/kemi, geografi og idræt
Lærer
Lasse Kellmann Meyer

lm@eeskole.dk
Dansk, engelsk og brobygning
Lærer
Marco Münchow
Matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi
Lærer
Nicklas Rye Vestergaard

nv@eeskole.dk
Matematik, biologi, fysik/kemi og idræt
Lærer
Sarah Madsen

sm@eeskole.dk
Dansk, engelsk og samfundsfag
Lærer
Uffe Madsen

um@eeskole.dk
Dansk, matematik, samfundsfag, og idræt
Lærer
Drea Terkildsen

dt@eeskole.dk
Dansk og engelsk
Lærer
Jytte Pedersen

jp@eeskole.dk
Dansk, engelsk og samfundsfag
Lærer
Maja Martensen

mm@eeskole.dk
Matematik, engelsk og idræt
Lærer
Mikael Galmar

mg@eeskole.dk
Dansk,matematik og musik
Lærer
Sakina Juhl

sj@eeskole.dk
Matematik, idræt og engelsk
Lærer
Tove Stjernholm

ts@eeskole.dk
Dansk og engelsk