Emmerske Efterskole er af Undervisningsministeriet godkendt som "skole med samlet særligt undervisningstilbud".